Tvättstugor

På området finns två tvättstugor lokaliserade i hus 2 och hus 8.

Bokning kan ske antingen direkt i tvättstugans ingång eller via nätet.

Bokning via nätet
För att boka tid i våra tvättstugor via nätet, använd denna länk.
Adressen som ska läggas in i Aptus-appen är följande: http://aptus02.hsbvarmland.se/Vagmastarenbokning/bookingservice.svc/

Förlorad ”TAG” (bricka)
Om ni förlorar brickan för tillträde till tvättstugan får ni kontakta systemansvarig på system@vagmastaren.org för att beställa en ny. Ny bricka debiteras med 150:-

Felanmälan
Problem med tvättmaskinerna anmäles till HSB, tel 054-198410

Kontaktperson
Kontaktperson i Samfälligheten är Inger Thysell, lokaler@vagmastaren.org, Tel: 070-515 50 44.

Länkar