Parkering och hamnar

På området finns tre garage, hus 21 precis vid infarten till området, hus 22 vid Hammaröleden och hus 23 mitt i området. Förutom garageplatser finns platser i carport samt öppna parkeringsplatser ovanpå garagen och i anslutning till lokalgatorna.

Laddmöjlighet för el- och hybrid-bilar finns etablerade på 24 parkeringsplatser i garage och carport.
OBSERVERA att det inte är tillåtet att ladda bil i motorvärmaruttagen.

Totalt så finns det över 450 parkeringsplatser inom området fördelat enligt följande:

29 st besöksparkeringar
68 st parkeringar i carport
200 st parkeringar utomhus (med motorvärmaruttag på de flesta)
154 st parkeringar i garage
Ett antal av dessa parkeringsplatser är väl tilltagna i bredd för att passa rörelsehindrade.

Besöksparkeringarna återfinns bland annat uppe på taket på garaget, hus 23.

Platserna förmedlas av samfällighetens förvaltare Bredablick.

Reglerna för garage och parkeringsplatser framgår av bilaga 2 i ordningsreglerna.

Kontaktperson
Maila eventuella frågor och felanmälningar till parkering@vagmastaren.org. Uppsägningar och nyteckningar görs via samfällighetens förvaltare Bredablick på adress info@bblick.se eller via telefon 010-1775900.
Access till garage adderas på ID-taggen (för soprum, entréer osv) eller genom köp av fjärrkontroll (750 kr) för fjärröppning av port. Vid förlust av ID-tagg eller fjärrkontroll så kontakta HSB som hjälper er med beställning av ny. Ny fjärrkontroll debiteras med 750 kr och ID-tagg med 200 kr.

Hamnar
Hamnansvarig är Ola Castenvall och i området finns det fyra hamnar med totalt 42 st båtplatser. Båtplatserna förmedlas av Bredablick precis som parkeringsplatserna, se kontaktuppgifter ovan.

Regler för båtplatser

Hamnansvariga