Parkering och hamnar

På området finns tre garage, hus 21 precis vid infarten till området, hus 22 vid Hammaröleden och hus 23 mitt i området. Förutom garageplatser under tak finns platser i carport och öppna parkeringsplatser ovanpå garagen och på eller i anslutning till lokalgatorna.

Laddmöjlighet för el- och hybrid-bilar finns etablerade i garage och carportar.
OBSERVERA att det inte är tillåtet att ladda bil i motorvärmaruttagen.

Totalt så finns det 454 platser inom området fördelat enligt följande:

24 st besöksparkeringar
3 st plaster anpassade för handikapp
62 st platser i carport
22 st platser med laddstation för el- och hybrid-bilar
189 st platser utomhus med motorvärmare
154 st platser i garaget.

Besöksparkeringarna återfinns bland annat uppe på taket på garaget, hus 23.

Platserna förmedlas av samfällighetens förvaltare Bredablick.

Reglerna för garage och parkeringsplatser framgår av bilaga 2 i ordningsreglerna.

Kontaktperson
Maila eventuella frågor och felanmälningar till parkering@vagmastaren.org. Uppsägningar och nyteckningar görs via samfällighetens förvaltare Bredablick på adress info@bblick.se .
Access till garage adderas på ID-taggen (för soprum, entréer osv) eller genom köp av fjärrkontroll (750 kr) för fjärröppning av port. Vid förlust av ID-tagg eller fjärrkontroll så kontakta HSB som hjälper er med beställning av ny. Ny fjärrkontroll debiteras med 750 kr och ID-tagg med 200 kr.

Hamnar
På området finns fyra hamnar. Hamnarna innehåller tillsammans 42 båtplatser. Båtplatserna förmedlas av hamnansvarige Ola Castenvall.

Regler för båtplatser

Hamnansvariga