Återvinning

Återvinningsstation

Avfallshantering – Varför ska man sortera sina sopor?

Det finns flera anledningar till att man ska sortera sina sopor. Den viktigaste är att du gör en tjänst för miljön och klimatet.

Genom att återvinna kan vi till exempel spara mycket energi. Vid återvinning av aluminium kan till exempel så mycket som 95% av energin sparas jämfört med att tillverka aluminium från ny råvara.

Glas och metaller kan dessutom återvinnas hur många gånger som helst utan att bli förstört. Detta innebär att vi kan spara på jordens resurser.

Visste du att det faktiskt är lag på att vi ska källsortera? Förpackningar, tidningar, ljuskällor, batterier, farligt avfall – ja, i stort sett allt ska sorteras. Genom att återvinna hjälper du till så att inte farliga ämnen sprids i naturen.

Att det sen även märks i plånboken är ju ingen nackdel. Tillsammans kan vi hjälpas åt att hålla kostnaderna för sophämtning nere. Avfallstaxorna är utformade så att det ska vara lönsamt att sortera sina sopor.

Vi har försökt göra det enklare för dig att källsortera ditt avfall inom Samfälligheten Vågmästaren. Det finns flera olika soprum där det är möjligt att sortera ditt avfall. Vissa soprum har endast sortering av matavfall och restavfall, några har utökad sortering av förpackningar och tidningar mm

För allas trivsel är det viktigt att du tänker på följande:

Länkar och dokument