Vågmästaren

Senaste nytt

Övernattningslägenheten & tvättstugorna


Publicerat 2023-08-16 21:33:00

Beträffande tvättstugorna och gästlägenheten påminns härmed om vikten av att vi alla följer de regler som finns för nyttjandet! Det är den som bokar som är ansvarig för att se till att det är städat och i ordning efteråt. På senare  tid har det blivit vanligare med klagomål främst gällande tvättstugan på Strandvägen 13C och gästlägenheten för att det har varit ostädat och inventarier som har varit varit tradiga utan att det har anmälts. Vi som bor på Vågmästaren är angelägna om att det är välskött och trevligt på området och vi måste på olika sätt bidra till det så gott vi kan!

Samfällighetsföreningen genom

Inger Thysell 


Hamnarbetare, lystring!


Publicerat 2023-03-13 19:24:08

Den 5:e maj klockan 17 så är det planerat att Y-bommar ska läggas i vid våra bryggor.

För mer information kontakta respektive hamn-värd eller Ola Castenvall.


Gemensamhetslokal & tvättstugor


Publicerat 2023-03-06 16:47:14

På förekommen anledning påminns härmed om följande:

Vi som använder tvättstugor och hyr gästlägenheten (gemensamhetslokalen) måste vara noga med att när vi lämnar tvättstugan eller gästlägenheten se till att det är rent och snyggt och iordningställt efter oss. Den som kommer efter ska inte behöva städa efter någon annan. Finns det funderingar kring vad som gäller i samband med en bokning så kan man läsa mer om detta i våra regler på sidan, https://vagmastaren.org/inrattningar/gemensamhetslokal/.

De allra flesta sköter detta på ett utmärkt sätt men vid några tillfällen under senare tid har de som kommit till dessa lokaler fått börja med att städa.

Vi har alla tillsammans ett ansvar för att gemensamhetsanläggningarna sköts och underhålls på ett bra sätt och om någon upplever att det är ostädat eller något annat i lokalen som behöver åtgärdas var vänlig kontakta undertecknad!

Tackar på förhand!

För Vågmästarens Samfällighetsförening

Inger Thysell
070-5155044


Garage 23


Publicerat 2023-02-21 17:33:04

Porten i garage 23 har haveri på båda vajrar. Den kommer stå uppe i natt då det inte går att reparera ikväll.


Fakturor för parkering


Publicerat 2022-12-14 19:36:27

Nu har de "efterlängtade" fakturorna för garage, carport och parkering äntligen landat i brevlådorna. Antalet dagar för betalning blev lite få (10 dagar) men Samfälligheten vill genom detta meddela att ni som fakturamottagare får 30 dagars förfallodag från fakturadatum/ankomstdatum.

Med andra ord så kommer Samfälligheten inte att skicka ut några påminnelser förrän tidigast i senare delen av januari om någon har missat att betala.


Länkar

Bokningar av tvätt och lägenhet är tillgängligt via webb och App.
Bokningssystemet når ni på följande länk:

Bokning av gemensamhetslokalen och tvättstugorna

Instagram

Facebook

3 dagar sedan

Vågmästaren
Passagesystem och därmed bokningssystem för tvättstuga och lägenhet har råkat ut för en driftstörning och beräknas bli återställt under morgondagen (fredag). Detta påverkar även i viss utsträckning även porttelefonerna för de BRF som har Aptus. ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook