Vågmästaren

Senaste nytt

Nytt elpris vid laddning av elfordon


Publicerat 2023-12-11 20:18:08

På grund av höjda elpriser för samfälligheten så kommer priset vid laddning av elbil att höjas till 2,50 kr/kWh i samband med nästa fakturering. (Dagens pris är 1,40 kr/kWh.) Nästa fakturering avser elbilsladdning från 1/11 - 31/1.


Upptagning av Y-bommar


Publicerat 2023-10-08 19:10:55

Fredagen den 3/11 kl 17 är det dags att ta upp Y-bommarna i hamnarna. För mer information kontakta respektive hamngrupp eller hamnansvarige Ola Castenvall.


Övernattningslägenheten & tvättstugorna


Publicerat 2023-08-16 21:33:00

Beträffande tvättstugorna och gästlägenheten påminns härmed om vikten av att vi alla följer de regler som finns för nyttjandet! Det är den som bokar som är ansvarig för att se till att det är städat och i ordning efteråt. På senare  tid har det blivit vanligare med klagomål främst gällande tvättstugan på Strandvägen 13C och gästlägenheten för att det har varit ostädat och inventarier som har varit varit trasiga utan att det har anmälts. Vi som bor på Vågmästaren är angelägna om att det är välskött och trevligt på området och vi måste på olika sätt bidra till det så gott vi kan!

Samfällighetsföreningen genom

Inger Thysell 


Hamnarbetare, lystring!


Publicerat 2023-03-13 19:24:08

Den 5:e maj klockan 17 så är det planerat att Y-bommar ska läggas i vid våra bryggor.

För mer information kontakta respektive hamn-värd eller Ola Castenvall.


Gemensamhetslokal & tvättstugor


Publicerat 2023-03-06 16:47:14

På förekommen anledning påminns härmed om följande:

Vi som använder tvättstugor och hyr gästlägenheten (gemensamhetslokalen) måste vara noga med att när vi lämnar tvättstugan eller gästlägenheten se till att det är rent och snyggt och iordningställt efter oss. Den som kommer efter ska inte behöva städa efter någon annan. Finns det funderingar kring vad som gäller i samband med en bokning så kan man läsa mer om detta i våra regler på sidan, https://vagmastaren.org/inrattningar/gemensamhetslokal/.

De allra flesta sköter detta på ett utmärkt sätt men vid några tillfällen under senare tid har de som kommit till dessa lokaler fått börja med att städa.

Vi har alla tillsammans ett ansvar för att gemensamhetsanläggningarna sköts och underhålls på ett bra sätt och om någon upplever att det är ostädat eller något annat i lokalen som behöver åtgärdas var vänlig kontakta undertecknad!

Tackar på förhand!

För Vågmästarens Samfällighetsförening

Inger Thysell
070-5155044


Länkar

Bokningar av tvätt och lägenhet är tillgängligt via webb och App.
Bokningssystemet når ni på följande länk:

Bokning av gemensamhetslokalen och tvättstugorna

Instagram

Facebook

1 månad sedan

Vågmästaren
Kastruller och lampor lämnas in på kommunens återvinningscentral, inte utanför samfällighetens återvinningsrum. Det genererar en faktura på städning från HSB. ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook

2 månader sedan

Vågmästaren
Nytt pris för ElbilsladdningDet nya el-priset för de parkeringar med elbilsladdning är 2,50 kr/kWh (nuvarande pris är 1,40 kr/kWh).Priset kommer att debiteras i samband med nästa fakturering och avser laddning som skett från 1/11 och framåt. ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook