Kanikenäset

Under 1500-talet sorterade Karlstad under Skara stift och då fanns en ”Kanik” (medlem av domkapitlet) stationerad här för att bl.a. övervaka laxfisket. Enligt Mats Ronge i boken Karlstads Historia (1958) ”torde denna kanik ha haft sin bostad ute på det för fisket övervakande lämpliga näset”. Detta näs utgjorde då den sydvästligaste delen av Herrhagen.

År 1835 påbörjades bygget av Pråmkanalen för att ge Karlstad och Klarälvdalen en bättre förbindelse till omvärlden. Kanalen fick sin början i östra älvgrenen vid ”Hyttan”, nuvarande CCC, och sin andra ändpunkt vid Kanikenäset. Därvid sprängdes och grävdes en genomgång genom Kanikenäset så att Kanikenäsholmen med bl.a. nuvarande Café August uppstod. Vid utgrävningen av kanalen skapades också en långsträckt holme som naturligtvis fick namnet Långholmen.

Samtidigt anlades en hamn i själva genomskärningen av Kanikenäset, där bland annat en ny järnvåg placerades. Där vägdes och avgiftsbelagdes det järn som skeppades ut via Karlstad. Det gamla Våghuset fanns kvar till 1957. En befintlig byggnad blev inredd till bostad åt vågmästaren, med andra ord den berömda Vågmästarebostaden eller Gula Villan.

Senare skapades en ny hamn, nuvarande inre hamn, genom muddring och utfyllnad, vilket skapade Kanikenäsbanken på andra sidan kanalen, och byggde på Långholmen.

Så småningom fylldes den del av pråmkanalen som gick innanför Långholmen igen, så det nuvarande kvarteret Vågmästaren omfattar såväl delar av ursprungliga Kanikenäset som delar av den igenfyllda kanalen och Långholmen.

Efterhand har begreppet Kanikenäset kommit att i första hand omfatta Kanikenäsholmen och även Kanikenäsbanken som ju svällt ut betydligt från den ursprungliga bredden på ett par meter med bakomliggande träskmark.

Klicka på bilderna för större version

Karta  från 1883

Karta 1883
Karta  från 1923

Karta 1923
Karta  från 1948

Karta 1948