Gemensamhetslokal & tvättstugor

På förekommen anledning påminns härmed om följande:

Vi som använder tvättstugor och hyr gästlägenheten (gemensamhetslokalen) måste vara noga med att när vi lämnar tvättstugan eller gästlägenheten se till att det är rent och snyggt och iordningställt efter oss. Den som kommer efter ska inte behöva städa efter någon annan. Finns det funderingar kring vad som gäller i samband med en bokning så kan man läsa mer om detta i våra regler på sidan, https://vagmastaren.org/inrattningar/gemensamhetslokal/.

De allra flesta sköter detta på ett utmärkt sätt men vid några tillfällen under senare tid har de som kommit till dessa lokaler fått börja med att städa.

Vi har alla tillsammans ett ansvar för att gemensamhetsanläggningarna sköts och underhålls på ett bra sätt och om någon upplever att det är ostädat eller något annat i lokalen som behöver åtgärdas var vänlig kontakta undertecknad!

Tackar på förhand!

För Vågmästarens Samfällighetsförening

Inger Thysell
070-5155044