Övernattningslägenheten & tvättstugorna

Beträffande tvättstugorna och gästlägenheten påminns härmed om vikten av att vi alla följer de regler som finns för nyttjandet! Det är den som bokar som är ansvarig för att se till att det är städat och i ordning efteråt. På senare  tid har det blivit vanligare med klagomål främst gällande tvättstugan på Strandvägen 13C och gästlägenheten för att det har varit ostädat och inventarier som har varit varit trasiga utan att det har anmälts. Vi som bor på Vågmästaren är angelägna om att det är välskött och trevligt på området och vi måste på olika sätt bidra till det så gott vi kan!

Samfällighetsföreningen genom

Inger Thysell