Upptagning av Y-bommar

Fredagen den 3/11 kl 17 är det dags att ta upp Y-bommarna i hamnarna. För mer information kontakta respektive hamngrupp eller hamnansvarige Ola Castenvall.