Uppdaterade ordningregler

Samfälligheten har uppdaterat ordningsreglerna för området, de nya reglerna finns på arkiv-sidan