Tvättstuga i hus 13

OBS!

Boka ingen tvättid efter 30/11 då systemet ska uppdateras med nya tvättider från och med 1/12. Tiderna ska harmoniseras med de i tvättstuga 31 och bli 3 pass per dag fördelat på tiderna 08:00-12:00, 12:00-16:00 och 16:00-21:00.