Portbyte på Garage 23

Måndagen den 20/5 till tisdagen den 21/5 så kommer portbyte att ske på Garage 23. Under tiden för portbytet så bör parkeringsinnehavarna i garaget, som behöver använda sin bil under dessa dagar, parkera bilen på gästparkering eller annan lämplig plats där den inte är i vägen för räddningstjänst, sopbilar eller annan trafik. Apcoa är meddelade så avgift för gästparkering behöver inte erläggas.