Övernattningslägenhet

Samfällighetsföreningen genomför ett byte av förvaltare och har därmed inte haft möjlighet att debitera ut de förhyrningar som gjorts av övernattningslägenheten efter halvårsskiftet.
En ny lösning med Swish är under framtagande och så fort den är på plats så kommer instruktioner att sättas upp gällande hur betalning ska genomföras i samband med hyra av övernattningslägenhet.
Till er som hyrt men ej blivit debiterade så kommer det avisering via mail eller brev så småningom.