Markarbete v.45

Det kommer att utföras markarbeten vid Strandvägen 29 under vecka 45. Detta ska utföras för att bygga bort vattensamlingar som uppstår där.