Lägenhetsbokning

Det verkar ha uppstått något problem med kommunikationen till servern så dessvärre är inte övernattningslägenheten tillgänglig i bokningssystemet. Felsökning pågår.