Lägenhetsbokning

Nu är äntligen webb- och app- bokningen på plats.
Mer information kommer att distribueras via respektive BRF via mail till sina medlemmarna.

Webb-bokningen når ni via följande länk:
Bokningssystem

App till Android-terminaler finns på GooglePlay
App till iOS (Apple iPhone och iPad) finns på iTunes

Adressen som ska användas i appen är:
http://212.247.252.30/vagmastarenbokning/bookingservice.svc/