Iläggning av Y-bommar

Fredagen den 22/4 är det dags för att lägga i Y-bommarna i hamnarna. Kl 17:00 är det samling och alla med båtplats förväntas delta. Någon hamn har redan gjort klart arbetet, och finns det andra som vill göra det tidigare så är det fritt fram att genomföra. Kontakta Ola Castenvall vid eventuella frågor. Hamn@vagmastaren.org.