Hamnarna

Nu är Y-bommarna upptagna och inom några veckor påbörjas bytet av flytkroppar på dessa. Detta är anledningen till att Y-bommarna är lite annorlunda upplagda i år.

Har ni några funderingar så kan ni maila till hamnansvarige på hamn@vagmastaren.org.