Hamnarbetare, lystring!

Den 5:e maj klockan 17 så är det planerat att Y-bommar ska läggas i vid våra bryggor.

För mer information kontakta respektive hamn-värd eller Ola Castenvall.