Garage 23 stängt 31/8 – 2/9

Garage 23 kommer att vara stängt för biltrafik in och ut under perioden onsdag 31/8 till och med fredag 2/9 på grund av arbete med infartsrampen.
Apcoa kommer att meddelas att parkering av bilar kommer att ske i första hand på besöksparkeringar ( exvis ovanpå garaget) samt på lämpliga platser i området.
OBS! Tänk på att se till att det finns framkomlighet för räddningsfordon, färdtjänst och liknande transporter.