Extra föreningsstämma 2022-10-28

Vågmästarens Samfällighetsförening hade en extra föreningsstämma fredagen den 28/10 där det beslutades att återgå till tidigare upplägg gällande parkeringsplatserna där innehavarna faktureras av Samfälligheten istället för Bostadsrättföreningarna.

Eftersom det blev administrativt ohållbart att fortsätta med upplägget via BRFer samt att det uppstått oenighet gällande debiteringar så beslutades det på stämman att återgå till tidigare, fungerande modell.

Protokollet från stämman återfinns på denna länk.