Extra årsstämma 7/7 kl 18:00

Vågmästarens Samfällighetsförening kommer att kalla till extra årsstämma för att komplettera tidigare årsstämma med revisor, revisorsuppleant (ny revisionsbyrå) och suppleant till samfällighetsföreningen samt kompletterande deltagare i valberedningen. Mötet kommer att hållas i föreningslokalen på Strandvägen 9.