Enkät gällande elbilsladdning

Svara gärna på samfällighetens enkät gällande behovet av elbilsladdning i kvarteret Vågmästaren. Ett arbete med att förbereda för fler laddplatser pågår, vilket omfattar bland annat ett nytt anläggningsbeslut för samfälligheten, framtagande av anbudsunderlag, ombyggnad av elserviser så dessa får lastbalansering för att kunna hantera förbrukning bättre inom området.

https://forms.gle/JDNpGsBffy7gowqq8