Dörr till soprum

Dörren till soprummet mellan Garage 23 och Strandvägen 13 har tyvärr havererat gällande passage-systemet.
Delar och arbete är beställt och beräknas bli klart under veckan.
Under tiden får andra soprum nyttjas.
Om möjligt avvakta med pappersförpackningar och annat om det är överfullt i tillgängliga behållare.