Detaljplaner för kvarteret Kanoten

Styrelsen tipsar om Karlstad kommuns detaljplaner för kvarteret Kanoten. Här kan ni läsa lite om vad som kommer att hända på andra sidan kanalen. Följ nedanstående länkar för material på kommunens hemsida.
Karlstad.se – Detaljplaner för Kv Kanoten
Gestaltningsprogram – Kv Kanoten