Beläggningsarbete ovanpå garage 22

Under vecka 17 och 18 (24 April-7 maj), kommer NCC att utföra beläggningsarbete vid carportarna över garage 22, Strandvägen 19.

Detta innebär att de som har p-platser vid carportarna inte kan använda sina förhyrda platser.
Parkeringstillstånd för besökandeparkeringen kommer att skickas ut via mail eller brev.
För att parkeringstillståndet ska gälla så måste registreringsnumret fyllas i på tillståndet och tillståndet vara placerat synligt i framrutan.
Under tiden ovan ska alltså bilen placeras på besökandeparkeringen.