Avstängning av inloppet till Inre hamn

Med anledning av byggnation av översvamningsskydd beläget omedelbart öster om
Våghusbron kommer inloppet till Inre hamn, lnre hamn och Pråmkanalen att
avlysas for all båttrafik från och med 1 oktober 2015 och som längst till och med
30 april 2016.
Detta betyder att båtar/fartyg som inte har flyttats ut ur området kommer att bli
innestängda.
Mer information om Karlstad kommuns översvämningsprogram finns i denna denna skrivelse:
Översvämningsprogram