Årsmöte 2015

Den 29 april genomfördes Samfällighetens årsmöte med val av styrelse. Styrelsemedlemmarna finns presenterade på denna sida.