Nyheter

Kvällsöppet

Under 2014 så har samfälligheten haft kvällsöppet och många har besökt oss och passat på att ställa frågor och lämna synpunkter. Samfälligheten fortsätter med Öppet Hus under våren 2015. Kvällsöppet på Vågmästaren

Årsmöte 2015

Den 29 april är det dags för Samfällighetens årsmöte 2015. Senaste dagen för inlämning av motioner till årsmötet var lördagen den 28/2.

Tvättstugebokningen och JAVA

I dagarna så har JAVA släppts i version 8, denna fungerar till tvättstugebokningen, men som tidigare så kan ni komma att få en fråga om certifikatet som har SIEMENS som utgivare är betrodda. Detta ska ni godkänna för att komma in i bokningen.

Situationsplan

Vågmästarens Samfällighetsförening har nu en nyritad Situationsplan över området.Situationsplan 2014

Återvinningsdag

Med tanke på hur det ser ut i Samfällighetens återvinningsrum så verkar behovet av en återvinningsdag vara stort. Samfälligheten kommer med största sannolikhet att erbjuda en ny till våren igen då det återkommande dyker upp stora kartonger som borde lämnas direkt på Karlstads återvinningscentraler istället för kärlen för små förpackningar. Återvinning i kvarteret Vågmästaren

Vågmästaren

Detta är en informationssida för kvarteret Vågmästaren i Karlstad, utgiven och underhållen av Vågmästarens Samfällighetsförening.

Kvarteret Vågmästaren är ett nybyggt bostadsområde med närhet till både sjö och stad. Det befinner sig på den sydvästra delen av stadsdelen Herrhagen, med ett synnerligen vattennära läge utmed inloppet till Karlstads inre hamn.
Där kan man sommartid se både ångbåtar och mindre farkoster passera nedanför balkongerna.
Mellan husen finns hamnar för de boendes båtar och utmed strandkanten löper en vacker promenadväg.

Intill området finns hållplatser för både de vanliga stadsbussarna och de på sommaren mycket populära båtbussarna. Det är promenadavstånd till Karlstad centrum och inom 500 meter finns både skola och daghem, affärer, frisör, restauranger och caféer.